แนวทางโครงการสร้างสรรค์

ทำกิจกรรมกับ NGN

แนวทางทำกิจกรรมสร้างสรรค์กับ NGN

Image is not available
Slider

รอบการพิจารณาโครงการ 2561

1 : ส่งโครงการ
ผู้มีสิทธิส่งโครงการ ส่งโครงการผ่านช่องทางส่วนกลาง (ตามรอบปฏิทิน)
2 : พิจารณาโครงการ
โครงการในรอบปัจจุบันจนถึงเดือนธันวาคม 2561 จะพิจารณาโดย คณะกรรมการ NGN
3 : ประกาศผล

ผู้ประสานงาน NGN จะติดต่อเพื่อบอกผลลัพธ์โครงการและดำเนินการต่อไป โครงการที่ไม่ผ่านนำคอมเม้นไปปรับปรุงและส่งใหม่รอบหน้าได้

ประเด็นที่เราสนับสนุนในรอบเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

ในรอบเดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 เครือข่าย NGN ขอสนับสนุนประเด็นดังต่อไปนี้

รูปแบบกิจกรรมที่เราสนใจเป็นพิเศษ

เราสนับสนุนความเคลื่อนไหวในรูปแบบใหม่และสร้างสรรค์ ลองดูตัวอย่างกิจกรรมได้จากตารางต่อไปนี้

ถ้ากิจกรรมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว

ลงทะเบียนกลุ่มแล้วเริ่มส่งโครงการได้เลย!